Uitgebreid assortiment in producten voor brandbeveiliging

Sprinkler installaties

Soorten sprinklerinstallaties :

Droge sprinklerinstallatie : Vooral in ruimten waar de temperatuur onder nul kan komen is een droge sprinklerinstallatie op zijn plaats. Bij deze systemen zit er normaal geen water in de leidingen naar de sprinklers. Zodra een brand wordt gedetecteerd gaat de hoofdklep van de watertoevoer (in een verwarmde ruimte) open en kan er meteen gesproeid worden. Een droge installatie reageert hierdoor iets later dan een nat systeem. zulke systemen worden ook vaak toegepast in ondergrondse parkings, waar de brandweer hun aansluiting kan doen aan de buitenkant van het gebouw.

Natte sprinklerinstallatie : Veruit de meeste sprinklersystemen zijn uitgevoerd als 'nat systeem'. Bij dit type is het leidingenstelsel tot aan de sprinklers met water gevuld. Wanneer brand wordt gedetecteerd gaat de dichtstbijzijnde sprinkler direct sproeien. Een nat systeem vereist ruimten die permanent vorstvrij zijn.

Waarom een Sprinklerinstallatie?

De schade in geval van brand blijft beperkt : Omdat de sprinkler vrijwel direct opent bij een beginnende brand blijft het door de brand aangetaste oppervlak beperkt. Bovendien gebruikt de sprinkler relatief weinig water, zodat ook de waterschade in het algemeen beperkt blijft.

Meer bouwkundige mogelijkheden met een sprinklerinstallatie : Het toepassen van een sprinklerinstallatie biedt vaak extra mogelijkheden voor lichtere bouwconstructies, grotere compartimenten, vervallen van brandwerende bekledingen etc.

Vergroten van de persoonlijke veiligheid : De sproeier sproeit het water rondom onder het plafond. Dat is zeer gunstig, omdat bij een brand de hete gassen zich tegen het plafond verzamelen. Door het water worden de rookdeeltjes neergeslagen en neemt de kans op vergiftiging of verstikking sterk af. Bovendien blijven vluchtwegen beter zichtbaar.

Hoe werkt een sprinkler?

Bij het ontstaan van een brand zal de temperatuur in de directe nabijheid stijgen. Hierop reageert het temperatuurgevoelige element, waarna het ontsluitingsmechanisme in werking treedt: de sprinkler begint onmiddellijk te sproeien doordat de pompen direct water aanvoeren. Het systeem meldt de brand meteen bij de brandweer en slaat alarm binnen het gebouw. Alleen sprinklers in de onmiddellijke nabijheid van de brand reageren.


Welk onderdeel bepaalt wat ?


Het type en de massa van het temperatuurgevoelige element bepalen de reactietemperatuur en -snelheid van de sprinkler. Het juk en de spreiplaat hebben invloed op het sproeipatroon - één sprinkler bestrijkt tussen 6 en 20 m2. De grootte van de schroefdraad en de wateraansluiting zijn maatgevend voor de hoeveelheid te versproeien water. Gemiddeld verbruikt een sprinkler zo'n 100 liter water per minuut, tegenover een brandweerspuit ongeveer 600 liter per minuut.


Het sprinklersysteem

Het sprinklermeldsysteem bewaakt de sprinklerinstallatie. Om een effectieve blussing te waarborgen zijn er specifieke sprinklermodellen die in verschillende situaties gebruikt worden. Zo zijn er ondermeer hangende en staande paraplusprinklers, wandsprinklers en verdragende sprinklers. Een glas- of smeltpatroon houdt de sprinkler in bedrijfsklare toestand. De patroon is gevuld met een gekleurde vloeistof die uitzet als de temperatuur stijgt. Bij een bepaalde temperatuur zal het glas breken waardoor de sprinklerkop geactiveerd wordt. De waterstraal uit de nu vrijkomende opening spuit tegen de spreidplaat en zorgt voor een waternevel over het onderliggende gebied. De temperatuur waarbij de sprinkler geactiveerd wordt ligt, ongeveer 30 °C boven de omgevingstemperatuur. De meest gebruikte glaspatronen zijn 68°c, 79°c,, 93°c, 141°c,182°c.

De kleur van het juk (bij smeltpatroon) of van de vloeistof (bij glaspatroon) geeft de werktemperatuur aan. De hoeveelheid water wordt bepaald aan de hand van de risicoklasse. De hoeveelheid wordt zo bemeten, dat bij een brand in de meest ongunstige omstandigheden voldoende water voorradig en er voldoende water per m² opgebracht kan worden. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de sprinklerinstallatie rechtstreeks aan te sluiten op de waterleiding. Dit kan een grote reductie aan kosten en ruimte opleveren. Om de werking van een sprinklerinstallatie te garanderen hebben wij een sprinklerbewakingssysteem in ons programma. Dit bewakingssysteem verzorgt de brandmelding en meldt alle storingen uit het systeem, zoals een pompstoring, een laagwatersignalisering en een lage druksignalisering. Op dit systeem kunnen ook automatische melders, handbrandmelders e.d. worden aangesloten.

Het bewakingssysteem draagt ertoe bij dat u erop kunt vertrouwen dat het systeem bedrijfsvaardig is zodra er een calamiteit ontstaat. Sprinklerinstallaties staan gekend om hun betrouwbaarheid. Zoals bij alle technologische installaties is het testen en onderhouden van de sprinklerinstallatie uitermate belangrijk. De omvang van dit testen en preventief onderhoud is voorgeschreven. Wilt u het in eigen handen houden dan bent u verplicht dit wekelijks uit te voeren. Dit kan teruggebracht worden naar 1 keer per 2 weken als u dit uitbesteedt aan een gecertificeerde installateur.

Alle sprinklersystemen die volgens de geldende normen worden ontworpen en geïnstalleerd, kunnen worden gecertificeerd. Dit houdt in dat de sprinklerinstallatie voldoet aan het programma van eisen zoals dat is opgesteld voor het systeem. Dit programma van eisen is gebaseerd op de vuurbelasting, de brandvoortplantingssnelheid, het gebruik van het gebouw en het te beveiligen
vloeroppervlak.

Daarnaast moet de klant voor het verkrijgen van een certificaat voldoen aan een aantal bouwkundige en logistieke voorzieningen. Om het certificaat te behouden is het van belang dat de klant voldoet aan de onderhoudsverplichtingen. Wij kunnen u daarin ondersteunen als ISO 9001 gecertificeerde en BOSEC erkende installateur

 

 

Collector met Deluge kleppen

Collector met droge kleppen

Kleppenlokaal

Licht schuimgeneratoren

Sprinkler dakbeveiliging

Dak en rekken sprinkler beveiliging

Rekken beveiliging

Sprinklerpomp onder zuig

Sprinkler pomp werkend
onder toeloop

Watertank kanon

Watertankterug