Uitgebreid assortiment in producten voor brandbeveiliging

Controle & Hervullingen

Draagbare blustoestellen zijn een belangrijk middel bij de bestrijding van brand. Om doeltreffend te zijn moeten ze niet alleen in voldoende mate aanwezig zijn maar ook betrouwbaar functioneren. Om deze reden is zorgvuldig en regelmatig onderhoud conform de NBN S21-050 een noodzaak. Deze NBN S21-050 verwijst dat het onderhoud aan draagbare blustoestellen en brandslanghaspel ten minste 1 x per 12 maanden uitgevoerd dient te worden.

Vraag vrijblijvend een offerte aan bij ons voor het uitvoeren van het jaarlijks onderhoud van uw brandbestrijdingsmaterialen.
Onderstaande handelingen dienen uitgevoerd te worden bij het jaarlijks onderhoud:

Controle van borgpen en indicatievoorzieningen, controle van drukmeters, inspectie van het uiterlijk van het blustoestel, het wegen van het blustoestel, controle van de slang en het spuitstuk, controle van de bedieningsinstructies, het openen van het blustoestel en inspecteren van het blusmiddel en gaspatroon (alleen bij blussers met inwendig gaspatroon), controle van alle onderdelen op werking en bruikbaarheid, controle van het bedieningsmechanisme, het vervangen van relevante O-ringen, sluitringen en slangmembranen, opnieuw assembleren van het blustoestel, het invullen en opnieuw plaatsen van het geldig onderhoudsetiket. 
 
Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dienen er ook nog conform dezelfde NBN S21-050 normen aanvullende werkzaamheden en controles te worden uitgevoerd bij 5 en 10 jaar. Het zogenaamde uitgebreid onderhoud en revisie. Zodra de blusser zijn 20e levensjaar bereikt heeft mag de blusser niet meer goedgekeurd worden en dient deze afgevoerd en op een deskundige manier onklaar gemaakt te worden.

Hieronder volgt een opsomming van de werkzaamheden uitgebreid onderhoud en revisie :

Poederblussers:
Bij het extra onderhoud worden de normale handelingen uitgevoerd als bij het jaarlijks onderhoud, alleen worden er dan nog de aanvullende handelingen zoals onderstaand omschreven uitgevoerd. Bij revisie op 10-jarige leeftijd: Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe poeder. 
 
CO2 Blusser:
Bij het uitgebreid onderhoud op 5-jarige productiedatum : Dezelfde handelingen als bij het jaarlijks onderhoud. Bij revisie op 10-jarige productiedatum : Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, ijken en hervullen met nieuwe CO2. 
 
Waterschuimblusser:
Bij het uitgebreid onderhoud op 5-jarige productietijd : Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim. Bij revisie op 10-jarige productietijd : Leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim. 
 


Hervulling :

Alle typen blussers moeten na gebruik meteen hervuld worden, ook al is er maar een klein beetje uit. Indien er de volgende keer brand uitbreekt moet deze blusser nog onder druk kunnen worden gezet en dient er voldoende blusmiddel aanwezig te zijn.

Bij blussers met een inslagpatroon word het CO2 Patroon geactiveerd en zal de blusser op druk zetten. Maar langzaam aan zal de blusser zijn druk gaan verliezen, waardoor er bij een volgend gebruik zonder hervulling, geen druk meer aanwezig zal zijn. Bij een blusser onder permanente druk geldt het verhaal bovenaan deze pagina. En bij poederblussers onder permanente druk zal er na gebruik resten poeder achterblijven onder de zitting, die de blusser afsluiten en ook druk verloren gaat. Een gebruikte blusser, dient na gebruik meteen hervuld te worden.

Wij kunnen uw blussers ophalen en snel weer hervuld bij u retour bezorgen. Indien de gebruikte blusser uw enige blusser is of als u te weinig bluscapaciteit aanwezig heeft in uw bedrijf door het ontbreken van de lege blusser, zullen wij een leenblusser bij u achterlaten. 
 
CO2 Patronen en CO2 Blussers kunnen wij ook zelf hervullen met onze digitale co2 vulbank. Deze is milieuvriendelijk, daar de CO2 welke uit blussers gehaald moet worden bij het ijken van de blusser ook weer opgevangen wordt in grote CO2 cilinders. Zeker in het kader van CO2 uitstoot.

Naast deze jaarlijkse werkzaamheden dient de haspel 1 x per 5 jaar afgeperst te worden op de aangegeven Bar druk. Wij adviseren onze klanten om tegen een geringe meerprijs de haspels elk jaar af te laten persen in plaats van 1 x per 5 jaar. Wij hebben een methode ontwikkeld waardoor wij de haspel samen met de kogelstraalpijp kunnen afpersen. Hierdoor kunnen wij u ervan garanderen dat zodra een haspel door ons is afgeperst en goedgekeurd, deze haspel inclusief de kogelstraalpijp nooit los zullen laten en de gewenste druk kunnen weerstaan bij het eventueel gebruiken van de haspel.terug